ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ & Τ.Σ

Τ.Σ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΕΛΗ              ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                         ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ