ΔΡΑΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ & ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και κατά τόπου αρμοδιότητες για την Δημοτική Ενότητα Σιταγρών

ΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ & Τ.Σ