ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ