ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ