ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ

Καθάρισμα πρανές δρόμων προς Σιταγρούς, Μαυρολεύκη, Συμβολή και Κ.Αγρό.