ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΤΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ.