ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ